مدیریت مشتریان (crm)

SuiteCRM چیست؟

SuiteCRM چیست؟

SuiteCRM یک برنامه رایگان منبع باز مدیریت ارتباط با مشتری برای خودمیزبانی است که با PHP نوشته شده است. CRM…
دکمه بازگشت به بالا